Xếp hạng bạn bè trên Facebook

Tiện ích nhỏ (bookmarklet) giúp người dùng tự kiểm tra xếp hạng bạn bè trên Facebook.

View project on GitHub

Hướng dẫn sử dụng (video)

  1. Nhấn và giữ phím chuột vào 1 trong 2 liên kết bên dưới.
  2. Kéo chuột vào thanh bookmark của trình duyệt.
  3. Truy cập vào Facebook và bấm vào bookmark bạn vừa tạo ở bước 2.
  4. Bạn sẽ thấy 1 danh sách các tên người dùng kèm theo các chỉ số tương ứng như thế này. Chỉ số càng thấp thì càng nhiều tương tác trên Facebook.


Tham khảo